refuler_logo
refuler_baner

Usługi eksploatacji kruszyw

Za pomocą maszyn Refulujących - Pogłębiarek, spod powierzchni wody.

Home

Czym jest Refuler

REFULER - POGŁĘBIARKA- KOPARKA SSĄCA

Refuler służy do wydobywania piasku, żwiru w postaci pulpy z dna zbiornika wodnego. Maszyna używana jest również przy pogłębianiu rzek, oczyszczaniu zbiorników, stawów, kanałów śródlądowych z osadów i mułów. W celu rozbicia i spulchnienia dna oraz łatwiejszego zasysania materiału w maszynie montowane są głowica urabiająca bądź urządzenie spulchniające typu JET. Refuler może być zasilany za pomocą agregatu prądotwórczego bądź napędzany silnikiem spalinowym. Za zassanie i tłoczenie materiału odpowiada specjalistyczna pompa wirowa przeznaczona do tego celu, produkowana przez światowych liderów w tej dziedzinie (Warman, Habermann, Döpke).

Wydobycie pogłębiarką odbywa się z dna zbiorników wodnych (żwirowni, rzek, stawów, itp) do głębokości 20m spod lustra wody, istnieją również specjalistyczne konstrukcje, które umożliwiają wydobycie  poniżej 40m.

Wydajność do 1600 m3/h nadawy (puply tzn. mieszaniny piasku, żwiru i wody), co daje ok.400 ton/h odwodnionego materiału o maksymalnej średnicy kruszywa do 222 mm. Dostepne są również pompy, których wydajności dochodzi do 18 000 m3/h pulpy oraz maksymalnej średnicy kruszywa 530 mm.

Tłoczenie materiału (pulpy) jest możliwe na odległość do 300 m.
Istnieją specjalistyczne konstrukcje pozwalające na tłoczenie materiału na odległość kilku kilometrów.

Technologia wydobycia

Jak to działa ?

refuler-schemat3

Pogłębianie przy użyciu specjalistycznych maszyn - Refulerów / Pogłębiarek pozwala na pozyskiwanie kruszyw z dna akwenów wodnych (rzek, stawów, jezior, kanałów śródlądowych) do 20m pod poziomem lustra wody oraz tłoczenia tego urobku na odległość do 300 m.

Maszyna podczas pracy wydobywa z dna do 1600 m3/h pulpy, która transportowana jest na brzeg za pomocą systemu rur HDPE na pływakach, gdzie poddawany jest dalszej obróbce tzn. odwadnianiu i frakcjonowaniu.

Wydobywany urobek może być podawany na pola refulacyjne lub bezpośrednia na zakład przeróbczy (sortownik, koło odwadniające).

Wydobyte w ten sposób kruszywa (pospółki, żwiry, piaski) wykorzystywane są w budownictwie i drogownictwie.


Pełną ofertę przedstawiamy indywidualnie w zależności od parametrów eksploatacji złoża, ilości zleconego wydobycia, terminu realizacji, wymagań zleceniodawcy po wizji lokalnej na miejscu zlecenia.

Kontakt

WSZELKIE PYTANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ MOŻNA UZYSKAĆ POPRZEZ KONTAKT
Kontakt

Nasza oferta


W ramach naszych usług oferujemy wydobycie kruszyw Pogłębiarką / Refulerem spod lustra wody. Dodatkowo istnieje możliwość kompleksowej obsługi przy eksploatacji tzn. przygotowanie i obsługa pól refulacyjnych, wstępne jak i dokładne przesortowanie kruszywa, magazynowanie / hałdowanie, załadunek i ważenie, transport.

Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie w dziedzinie eksploatacji złóż kruszyw naturalnych, na stałe obsługujemy kilka kopalni. Korzystamy tylko ze sprawdzonych maszyn i urządzeń oraz rozwiązań do pogłębiania, eksploatacji, sortowania kruszyw naturalnych.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POMOCY W SPRZEDAŻY I TRANSPORCIE WYDOBYTYCH KRUSZYW

polska